Thiên Địa Quyết mở Phù Văn Thịnh Yến

Thiên Địa Quyết mở Phù Văn Thịnh Yến

Được sự ủng hộ nhiệt tình của chư vị bằng hữu bốn phương, Thiên Địa Quyết sẽ mở lại sự kiện đã diễn ra mừng Tết Giáp Ngọ vừa qua là hoạt động Phù Văn Thịnh Yến. Bằng hữu ở tất cả các máy chủ, kể cả máy chủ mới Phật Sơn đều có thể tham dự hoạt động này vào ngày mai!
Kính chúc bằng hữu nhận thật nhiều phần thưởng hấp dẫn từ sự kiện này nhé!

PHÙ VĂN THỊNH YẾN
Tải Game
Thời gian: Từ 11h00 ngày 20/03 đến hết ngày 06/04/2014
Mô tả hoạt động
Hoạt động Phù Văn Thịnh Yến gồm có 6 hoạt động nhỏ, mỗi hoạt động đều có phần thưởng hậu hĩnh. Trong thời gian hoạt động, NPC Đại Sứ Ngày Lễ  sẽ có thêm 4 nhiệm vụ và mục chọn hoạt động Phù Văn Thịnh Yến. Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được những vật phẩm cần thiết để tham gia các hoạt động trong phần Phù Văn Thịnh Yến .

NPC Đại Sứ Ngày Lễ

Nhiệm vụ 1 - Vé Thịnh Yến
Yêu cầu: Hoàn thành 5 lần phụ bản khó level tương ứng.

Phần thưởng: Vé Thịnh Yến*2 .

Nhiệm vụ 2 - Phiếu mua sắm
Yêu cầu: Hoàn thành 3 lần Lôi Chấn Giang Hồ và nộp 1 Vé Thịnh Yến.
Phần thưởng: Phiếu Mua Sắm*1 .

Nhiệm vụ 3 - P.Văn - Rương Bạc
Yêu cầu: Hoàn thành 1 lần Vạn Hoa Lâu và nộp 1 Vé Thịnh Yến.
Phần thưởng: P.Văn-Rương Bạc*2 .

Nhiệm vụ 4 - Ngũ Hành Lệnh
Yêu cầu: Hoàn thành 2 lần Tù Lung Động và nộp 1 Vé Thịnh Yến.
Phần thưởng: Ngũ Hành Lệnh*5.

Hoạt động 1 - Vé Thịnh Yến
Trong thời gian hoạt động, người chơi trên level 30 có thể nhận Nhiệm Vụ Ngày “Vé Thịnh Yến”.
Yêu cầu hoàn thành 5 lần phụ bản khó, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận 2 Vé Thịnh Yến. Có vé rồi có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ: Phiếu Mua Sắm, P.Văn-Rương Bạc, Ngũ Hành Lệnh, nhận thưởng vật phẩm tương ứng.

Hoạt động 2 - Đại Hạ Giá
Trong thời gian hoạt động, nộp vật phẩm chỉ định và Phiếu Mua Sắm có thể đổi Ngân Phiếu, còn có cơ hội nhận được Hóa Tinh Thạch.
Phiếu Mua Sắm + 5 Võ Tinh = 500000 Ngân Phiếu Quyển*6 + 30% nhận được 1 Hóa Tinh Thạch .
Phiếu Mua Sắm + 2 Trùng Chú Thạch = 500000 Ngân Phiếu Quyển*12 + 1 Hóa Tinh Thạch.
Phiếu Mua Sắm + 1 Ngôi Sao Cương Nghị Vi Quang Level 5= 5000000 Ngân Phiếu Quyển*3+ 4 Hóa Tinh Thạch.
Phiếu Mua Sắm + 1 Đỉnh Cấp Toản Thạch (Mua ở Shop) = 5000000 Ngân Phiếu Quyển*5 + 10 Hóa Tinh Thạch .

Hóa Tinh Thạch có thể chuyển Bảo Thạch thường trên lv5 thành Bảo Thạch Tinh Thần tương ứng.

Hoạt động 3 - Phù Văn Bạc
Trong thời gian hoạt động, dùng Bạc-P.Văn có thể đổi lượng lớn một trong 3 thứ Nguyên Khí, Duyệt Lịch, EXP và nhận thêm Siêu Cường Võ Huân Lệnh.

Bạc - P.Văn có thể nhận được khi mở P.Văn-Rương Bạc.
1 Phù Văn Bạc = 20000 Nguyên Khí hoặc 10000 Duyệt Lịch hoặc 3 triệu EXP, thêm 1 Siêu Cường Võ Huân Lệnh.
5 Phù Văn Bạc = 120000 Nguyên Khí hoặc 60000 Duyệt Lịch hoặc 18 triệu EXP, thêm 5 Siêu Cường Võ Huân Lệnh.
10 Phù Văn Bạc = 300000 Nguyên Khí hoặc 150000 Duyệt Lịch hoặc 45 triệu EXP, thêm 10 Siêu Cường Võ Huân Lệnh.
Dùng Siêu Cường Võ Huân Lệnh xong nhận 5000 Võ Huân.

Hoạt động 4 - Phù Văn Vàng
Trong thời gian hoạt động, dùng Phù Văn Vàng để đổi vật phẩm quý hiếm. Phù Văn Vàng nhận được khi mở P.Văn-Rương Vàng.

Thâm Uyên Cường Quang Tinh Thần Level 7 cần Phù Văn Vàng* 45
Địa Ngục Cường Quang Tinh Thần Level 7 cần Phù Văn Vàng* 45
Hỗn Loạn Cường Quang Tinh Thần Level 7 cần Phù Văn Vàng* 35
LB Siêu Cấp Võ Tinh Thạch cần Phù Văn Vàng* 25
LB Linh Thú Hào Hoa cần Phù Văn Vàng* 15
Đỉnh Cấp Toản Thạch cần Phù Văn Vàng* 6
Thẻ Đặt Cược*8 cần Phù Văn Vàng* 1

Thuộc tính Thâm Uyên Cường Quang Tinh Thần Level 7 (Tuệ Căn 1056, Bạo Kích 60, sát thương Bạo Kích 600, Chính Xác 60, Xuyên 60), có thể khảm nạm (Vũ Khí, trang sức, trang bị Trân Thú).
Thuộc tính Địa Ngục Cường Quang Tinh Thần Level 7 (Cường Lực 1056, Bạo Kích 60, sát thương Bạo Kích 600, Chính Xác 60, Xuyên 60), có thể khảm nạm (Vũ Khí, trang sức, trang bị Trân Thú).
Thuộc tính Hỗn Loạn Cường Quang Tinh Thần Level 7 (Thể Phách 1056, Ngoại Thủ 1584, Nội Thủ 1584, Bền 60, Né 50, Đỡ Đòn 110), có thể khảm nạm (Phòng Cụ, trang bị Trân Thú). 
LB Siêu Cấp Võ Tinh Thạch (Gồm Võ Tinh Thạch*198, Trùng Chú Thạch*10) .
LB Linh Thú Hào Hoa (Gồm: Công Phu Hùng Miêu*1, Tẩy Tủy Đan*20, Bí Đỏ*30) .
Đỉnh Cấp Toản Thạch (Trong hoạt động Đại Hạ Giá đổi lấy phần thưởng lớn và Hóa Tinh Thạch).
Thẻ Đặt Cược (vật phẩm tham gia hoạt động Đua Ngựa May Mắn).

Hoạt động 5 - Ngũ Hành Dung Thạch
Trong thời gian hoạt động, người chơi trên level 30 có thể tự do vào phụ bản cá nhân - Ngũ Hành Thí Luyện Quật.
Tìm NPC Thí Luyện Sứ Giả, tiêu hao Ngũ Hành Lệnh triệu tập BOSS tương ứng với độ khó và lv bản thân, sau khi tiêu diệt xong ngẫu nhiên nhận được 5 loại nguyên tố Thủy Hỏa Phong Lôi Thổ.
Tập hợp đủ 1 bộ hợp thành thành 1 Ngũ Hành Dung Thạch, khi hợp thành còn nhận được 300000 EXP.
Ngũ Hành Dung Thạch là vật liệu cần thiết để chế tạo và tăng cấp trang bị phù văn. Cũng có thể đổi danh hiệu cam “Lô Hỏa Dung Tâm” (Điểm Thành Tựu + 1500), khi đổi cần 30 Ngũ Hành Thạch.

Hoạt động 6 - Trang Bị Phù Văn
Trong thời gian hoạt động, có thể dùng Trang Bị thường cải tạo thành Trang Bị Phù Văn,vật phẩm sau khi cải tạo sẽ kế thừa phẩm chất và cấp cường hóa của Trang Bị gốc (lưu ý là nhớ gỡ Bảo Thạch xuống trước khi nâng cấp), thuộc tính sau khi cải tạo sẽ tăng cao so với thuộc tính trang bị gốc, có thêm thuộc tính phụ, phẩm chất càng cao thì thuộc tính cơ bản và thuộc tính phụ càng mạnh.

Vật liệu cần thiết cải tạo Trang Bị Phù Văn:

Vũ khí
Vũ Khí Phù Văn Level; 35= Vũ Khí Thường Level 30*1 + Phù Văn Vàng*5 + Bạc-P.Văn*4 + Ngũ Hành Dung Thạch*5
Vũ Khí Phù Văn Level 55 = Vũ Khí Thường Level 50*1 + Phù Văn Vàng*12 + Bạc-P.Văn*6 + Ngũ Hành Dung Thạch*8
Vũ Khí Phù Văn Level 65= Vũ Khí Thường Level 60*1 + Phù Văn Vàng*22 + Bạc-P.Văn*10 + Ngũ Hành Dung Thạch*13
Vũ Khí Phù Văn Level 75= Vũ Khí Thường Level 70*1 + Phù Văn Vàng*55 + Bạc-P.Văn*15 + Ngũ Hành Dung Thạch*20
Áo
Áo Phù Văn Level 35 = Áo Thường Level 31*1 + Phù Văn Vàng*5 + Phù Văn Bạc*4 + Luyện Thạch*5
Áo Phù Văn Level 55 = Áo Thường Level 51*1 + Phù Văn Vàng*12 + Phù Văn Bạc*6 + Luyện Thạch*8
Áo Phù Văn Level 65 = Áo Thường Level 61*1 + Phù Văn Vàng*22 + Phù Văn Bạc*10 + Luyện Thạch*13
Áo Phù Văn Level 75 = Áo Thường Level 71*1 + Phù Văn Vàng*55 + Phù Văn Bạc*15 + Luyện Thạch*20
Giáp Tay
Giáp Tay Phù Văn Level 35 = Giáp TayThường Level 46*1 + Phù Văn Vàng*3 + Phù Văn Bạc*2 + Luyện Thạch*3
Giáp Tay Phù Văn Level 55 = Giáp TayThường Level 58*1 + Phù Văn Vàng*8 + Phù Văn Bạc*3 + Luyện Thạch*5
Giáp Tay Phù Văn Level 65 = Giáp TayThường Level 68*1 + Phù Văn Vàng*16 + Phù Văn Bạc*5 + Luyện Thạch*9
Giáp Tay Phù Văn Level 75 = Giáp TayThường Level 78*1 + Phù Văn Vàng*39 + Phù Văn Bạc*7 + Luyện Thạch*15

Ngũ Hành Dung Thạch
Trang Bị Phù Văn có thể dùng Dung Thạch tăng phẩm chất, tăng cao nhất đến màu xanh. Lượng Ngũ Hành Dung Thạch cần để tăng phẩm chất:

Vũ khí
Vũ Khí Phù Văn Level 35: Trắng lên Lục cần 8, Lục lên Lam cần 13, Lam lên Tím cần 18, Tím lên Cam cần 27, Cam lên Xanh cần 40.
Vũ Khí Phù Văn Level 55^b: Trắng lên Lục cần 13, Lục lên Lam cần 19, Lam lên Tím cần 28, Tím lên Cam cần 40, Cam lên Xanh cần 59.
Vũ Khí Phù Văn Level 65^b: Trắng lên Lục cần 19, Lục lên Lam cần 29, Lam lên Tím cần 42, Tím lên Cam cần 61, Cam lên Xanh cần 90.
Vũ Khí Phù Văn Level 75: Trắng lên Lục cần 29, Lục lên Lam cần 43, Lam lên Tím cần 63, Tím lên Cam cần 92, Cam lên Xanh cần 135.
Áo
Áo Phù Văn Level 35 : Trắng lên Lục cần 8, Lục lên Lam cần 13, Lam lên Tím cần 18, Tím lên Cam cần 27, Cam lên Xanh cần 40.
Áo Phù Văn Level 55 : Trắng lên Lục cần 13, Lục lên Lam cần 19, Lam lên Tím cần 28, Tím lên Cam cần 40, Cam lên Xanh cần 59.
Áo Phù Văn Level 65 : Trắng lên Lục cần 19, Lục lên Lam cần 29, Lam lên Tím cần 42, Tím lên Cam cần 61, Cam lên Xanh cần 90.
Áo Phù Văn Level 75 : Trắng lên Lục cần 29, Lục lên Lam cần 43, Lam lên Tím cần 63, Tím lên Cam cần 92, Cam lên Xanh cần 135.
Giáp Tay
Giáp Tay Phù Văn Level 35 : Trắng lên Lục cần 3, Lục lên Lam cần 4, Lam lên Tím cần 6, Tím lên Cam cần 8, Cam lên Xanh cần 12.
Giáp Tay Phù Văn Level 55 : Trắng lên Lục cần 4, Lục lên Lam cần 6, Lam lên Tím cần 8, Tím lên Cam cần 12, Cam lên Xanh cần 18.
Giáp Tay Phù Văn Level 65 : Trắng lên Lục cần 6, Lục lên Lam cần 9, Lam lên Tím cần 13, Tím lên Cam cần 18, Cam lên Xanh cần 27.
Giáp Tay Phù Văn Level 75 : Trắng lên Lục cần 9, Lục lên Lam cần 13, Lam lên Tím cần 19, Tím lên Cam cần 28, Cam lên Xanh cần 41.

Game Nhập Vai & Bắn Súng Hot Nhất Hiện Nay

Game Teen Teen - Bắn Súng Cực Đã Gunny Mobile
» Khí Phách Anh Hùng - nhập vai đồ hoạ cực đỉnh
Ngũ Long Tranh Bá- Đi Tìm Bá Chủ
» Thiên Địa Quyết 105 đỉnh cao nhập vai
Vệ Thần - Huyền Thoại Mu Lẫy Lừng Trở Lại
» 12 Gun - Đại Chiến 12 Cung Hoàng Đạo

Game Đánh Bài - Mạng Xã Hội

Gopet 118 Chức nằng Mới Chợ Trời
Niaja School onlineChém Chém Theo Cách Ninja
iwin 280 (IWIN Online bản đẹp 2014)
avatar 240 dành cho mọi phiên bản
iOnline 208 mới cập nhật hỗ trợ tất cả dòng máy
Bigone Game đánh bài hot nhiều tính năng